Sociale Veiligheid

Wat is sociale veiligheid?

We vinden het binnen de Pieter Maritz belangrijk dat leden binnen een sociale veilig omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen ondernemen. Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van de normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als groep getroffen hebben om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Zodra iemand toe wilt treden tot de groepsraad, bijvoorbeeld als leiding van een speltak, vindt er een intake gesprek plaats. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. De gedragscode zoals hij wordt gehanteerd door Scouting Nederland staat hier. Meer informatie over het Landelijke opvangteam is hier te lezen.

Gedragscode & Calamiteiten

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan de bestuursleden te hulp. (Zie hier ons bestuur.) Ook kunnen de betrokkenen altijd contact opnemen met het Landelijk Opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.