Bestuur

De Pieter Maritzgroep is een vereniging met een verenigingsbestuur. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en een aantal leden zonder portefeuille. Gezamenlijk zijn zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de PieterMaritz als geheel, inclusief het op orde houden van de financiën en de sociale veiligheid

Een paar keer per jaar vergadert de hele leiding met het bestuur, de zogeheten groepsraad. Tijdens deze vergadering wordt bijvoorbeeld gesproken over gezamenlijke programma’s, het beleid van de groep, het clubhuis, onderhoud en allerlei acties. Ook 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Aldwin – Voorzitter

Marit – Penningmeester

Menno – Secretaris

Tjerk – Groepsbegeleider

Rebecca – Algemeen bestuurslid