Wie zijn wij?

Wij zijn een unieke scoutinggroep op de Veluwe. Wij zijn een jongensgroep. Dit betekent dat, op een paar vrouwelijke leiding na, er alleen jongens lid zijn van de vereniging. Daarnaast zijn wij een vereniging met de christelijke identiteit, als enige groep in onze regio.

Iedere zaterdag hebben beleven onze jeugdleden onder leiding van de leidingteams allerlei avonturen in en rond ons gebouw op Landgoed Kernhem. De speltakken hebben ook hun eigen weekendkampen, en gaan allemaal een keer per jaar op zomerkamp, wat het hoogtepunt van het scoutingseizoen is!

De speltakken draaien allemaal op hetzelfde moment, waardoor we als groep elkaar veel kunnen zien. Voor informatie over een specifieke speltak, is er meer informatie te vinden op de pagina van de speltakken.

Geschiedenis

In 2013 verscheen in De Zandloper, het blad van vereniging Oud Ede, een artikel over 100 jaar scouting in Ede. Je kunt het artikel 100 jaar Scouting – De Zandloper 2013 hier vinden.

Voor de oorlog

In 1907 begon Robert Baden Powell in Engeland met Scouting. Al snel waait dit spel van Verkennen over naar Nederland, en in 1910 beginnen op verschillende plekken jongens met Scouting. Al in 1911 wordt er melding gemaakt van de start van de Padvinderij in Ede, onder leiding van dhr. Nauta. In de Eerste Wereldoorlog helpen padvinders met werkzaamheden in het Belgische Vluchtelingenkamp op de Edese Heide. Daarna is het een tijdje stil. In 1930 wordt de Langenberggroep opgericht en een jaar later de Tarcisiusgroep. Tijdens de Wereld Jamboree in 1937 brengen Schotse scouts een bezoek aan Ede. In de Tweede Wereldoorlog wordt de padvinderij door de Duitsers verboden.

De beginjaren van de Pieter Maritz

Oprichting

Na de bevrijding van Ede op 17 april 1945 blijkt dat de padvinderij nog springlevend is. Padvinders verlenen, vaak in incomplete en te krappe uniformen of alleen met een armband “NVP-Ede”, hand-en-spandiensten. Er willen zoveel jongens lid worden dat er een tekort aan leiding ontstaat. Op zoek naar leiding ‘ontdekt’ de Langenberggroep de heer Van Klaveren. Hij heeft voor de oorlog bij een Christelijke padvindersgroep in Utrecht gezeten. Gezien zijn geloofsovertuiging kan hij zich niet bij de Langenberggroep aansluiten. In overleg met de leiding van de Langenberg besluit hij te proberen in Ede een Christelijke padvindersgroep op te richten. Deze zal dan een deel van de leden van de Langenberg overnemen, zodat daar het leidingstekort minder nijpend zou worden.

Oorsprong van de naam

Op 23 februari 1946 om 19:30 wordt de nieuwe groep, in een zaaltje van het Leger des Heils aan de Notaris Fischerstraat, door de District Commissaris Van Duinhoven en Langenberg hopman Droog geïnstalleerd. De groep wil in eerste instantie “Baden Powellgroep” als naam, maar door het Nationaal Hoofdkwartier wordt dit afgewezen omdat er al zoveel groepen zijn met die naam. Medeoprichter André Gunn heeft tijdens de oorlogsjaren het boek “Pieter Marits, lotgevallen van een Transvaalse boerenjongen” van August Niemann gelezen. Het verhaal speelt eind 1800 en gaat over de jonge Pieter die in Zuid-Afrika allerlei avonturen beleeft met de Zulu’s en de Engelsen. Naar aanleiding van dit boek wordt op 14 maart de naam veranderd in Pieter Maritzgroep.

Splitsing en samenvoeging

Na het eerste zomerkamp in Otterlo wordt de troep opgesplitst in junioren en senioren. De heer Eygeraam wordt hopman bij de junioren, hopman Van Klaveren gaat verder met de senioren.

In Ede is in 1947 nog een groep ontstaan: de “Valouweranders”. Deze groep bestaat uit jongens van het Leger des Heils, en staan onder leiding van hopman Van de Heuvel. Toen bij de Valouweranders het ledental erg klein bleef, en er bij de Pieter Maritz dringend leiding nodig was, besloten de beide groepen in 1949 samen verder te gaan. Hopman Van de Heuvel wordt de nieuwe verkennerleiding bij de Pieter Maritz.

Torenstraat, een van de eerste clubhuizen.
1966 – Doolhut III

Een zwevend bestaan

Het eerste troephuis van de Pieter Maritzgroep is een zonder boven een loods aan de Torenstraat in Ede (vlak bij de Oude Kerk), De groep bestaat uit welpen onder leiding van Akela Verrijzer en verkenners onder leiding van hopman Van Klaveren. In de benedenverdieping van deze loods bevond zich de Rohdagroep, die in hetzelfde jaar was opgericht. Deze groep was een protestants-christelijke meisjesgroep.

Rond deze tijd worden er steeds meer jongens en meisjes lid van scouting, ook bij de Pieter Maritz. Net als veel scoutinggroepen hebben we nog geen vast clubhuis. Door het woningtekort na de oorlog heeft een clubhuis van de Scouting geen prioriteit. In de beginjaren werden de opkomsten gehouden aan de Telefoonweg, achter de Cavaljéschool. Begin jaren vijftig kunnen we terecht in het waterleidinggebouw (hier zit nu restaurant het Pomphuis) aan de van Heeckerenlaan (toen nog in het bos). Daarna konden we terecht op een deel van boer Jansen (waar nu het Marnix College staat). Ook houden we opkomsten in station Ede-Centrum en bij gebrek aan een troephuis gewoon in het bos. Het wordt wel tijd voor een eigen troephuis!

De eerste Doolhut

In 1966 wordt het eerste eigen troephuis gebouwd aan de Doolhoflaan. Het gebouw bestaat uit twee lokalen met open haard en stoeptegels op de vloer, een kleine ruimte voor de leiding, en een keukentje met daarboven een kleine opslagruimte. Dit houten gebouw krijgt de naam “de Doolhut”.

Van Padvinderij naar Scouting

In 1973 fuseren de vier padvindersorganisaties in Nederland tot Scouting Nederland. Het uniform wordt aangepast, en in de loop der jaren komen er meer veranderingen. Verkenners van 16 en 17 jaar krijgen een eigen speltak, de Rowans. Ook wordt bij de Pieter Maritzgroep een stam opgericht. Het houten clubhuis aan de Doolhoflaan is begin jaren 80 aan vervanging toe. In verband met uitbreidingsplannen van de begraafplaats kan er niet op de huidige locatie herbouwd worden. Gelukkig kan de groep verderop aan de Doolhoflaan, aan de andere kant van het spoor, een stuk grond kopen. Hierop wordt een nieuw troephuis gebouwd. Dit stenen gebouw wordt op 22 februari 1986, bij de viering van het 40-jarig bestaan van de groep, geopend en krijgt de naam Doolhut II.

Wereld Jamboree

De Wereld Jamboree komt in 1995 voor de tweede keer in de geschiedenis naar Nederland. Tien dagen lang kamperen zo’n 30.000 scouts uit 100 verschillende landen op de bodem van de zee bij Dronten. Veel leden nemen deel aan dit evenement, en verschillende leiding is bij de organisatie betrokken.

Pieter Martiz in 1996 bij Huize Kernhem

50-Jarig Bestaan

In 1996 viert de Pieter Maritzgroep dat ze 50 jaar bestaat. Centraal staat het jubileumweekend met daarin een tentoonstelling in huize Kernhem, een audiovisuele avond in de Bospoortmavo, de uitgave van een jubileumboek, en een groepszomerkamp in Maarsbergen. Tijdens het jubileumweekend krijgt Nel Versteeg, uit handen van de burgemeester, de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Deze koninklijke onderscheiding ontvangt zij voor haar 45 jaar inzet voor de Pieter Maritzgroep. Later dit jaar neemt ze afscheid van haar Pieter Maritzgroep.

Al jaren heeft de groep een eigen groepsblad, De Bloedsteen. In 1993 verschijnt het laatste nummer. Het vertrouwde, maar door de tijd achterhaalde, clubblad wordt vervangen door een geheel nieuw clubblad; ‘De Doolaard’. De formule slaat aan en in 1996, 1997 en 1998 weten we met dit blad tot driemaal toe de landelijke ‘Koning Groepsblad Verkiezingen’ te winnen. Van dit succesblad worden in totaal 34 nummers uitgegeven, het laatste nummer verschijnt in november 1999.

Ons gebouw aan de Doolhoflaan wordt wat aan de kleine kant, met name omdat het door aangescherpte brandweervoorschriften niet mogelijk is om op de zolder met speltakken samen te komen. In 2004 wordt daarom een vleugel aangebouwd. Dit jaar doen we ook mee met Kleurrijk Scouting, een grote manifestatie met alle groepen van Regio Neder Veluwe op Landgoed Hoekelum. Een jaar later vieren we ons 60-jarig bestaan. Voor het eerst gaan we met de hele groep op kamp naar het buitenland en kamperen een week lang in Wiltz, Luxemburg.

Restanten van het clubhuis na de brand

Het noodlot slaat toe

Op 12 april 2009 slaat het noodlot toe. Vandalen breken in ons clubhuis in en steken het in brand. Het gebouw moet als verloren beschouwd worden. Al snel worden plannen gemaakt voor nieuwbouw. Hertine Kars maakt voor ons een bijzonder ontwerp en hiermee zijn we aan de slag gegaan. Een enthousiaste bouwcommissie heeft zich een jaar lang ingezet om het nieuwe gebouw te realiseren, en net als bij de vorige nieuwbouw hebben ook de leden hun steentje bijgedragen aan de bouw. Na een jaar lang op een tijdelijke locatie aan de Lunterseweg gezeten te hebben, is het nieuwe gebouw op 4 september 2010 geopend.

Recent

De afgelopen jaren hebben we het 75-jarig jubileum van de groep gevierd. Dit is verspreid over een aantal jaren, om ondanks de coronamaatregelen verschillende dingen te kunnen doen. Ook dit jubileum hebben we een speciaal jubileumboek gemaakt, hebben Ook is er is een speciaalbier gebrouwen, wat is vernoemd naar een van de bekendste spellen van de Pieter Maritz: Vette Haas.