Bestuur

Het bestuur zorgt ervoor dat alle zaken lopen zoals ze horen te lopen binnen de vereniging. Ze vertegenwoordigen de leiding en jeugdleden in verschillende regionale vergaderingen en zijn betrokken op beleidsmatige thema’s binnen de groep.

Het groepsbestuur:

Aldwin Geluk (Voorzitter)

Menno de Vries (Secretaris)

Marit van der Zwan (Penningmeester)

Tjerk Gijsbertsen (Groepsbegeleider)

Rebecca Bunt (algemeen-lid)

Bestuur 2022-2023
bestuur 2022-2023