Speltakken

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting ondernemen kinderen en jongeren actieve en uitdagende activiteiten in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

Hoe is scouting georganiseerd?

Er zijn verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Ook scouts met een beperking kunnen deelnemen aan het Scoutingspel. Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen.

Speltakken bij de Pieter Maritz

Scouting Pieter Maritz is een jongensgroep. Dit betekent dat, op een paar vrouwelijke leiding na, er alleen jongens lid zijn van de vereniging. Bij de Pieter Maritzgroep hebben we 4 jeugdspeltakken: de welpen van 7 tot 11 jaar, de verkenners van 11 tot 15 jaar, de rowans van 15 tot 18 jaar en de UFO stam van 18 tot 23 jaar. Daarnaast hebben we een ouderenstam waar leden van 23 jaar en ouder lid van zijn. Op de speltakpagina’s is informatie te vinden over de specifieke speltak.

Welpen:
Jongens van 7 tot en met 11 jaar oud gaan samen met de dieren uit de jungle op avontuur. Ze ontdekken op speelse wijze nieuwe technieken en spelletjes van de verschillende leiding. De welpenleiding zijn vernoemd naar een jungledier.

De welpen hebben elke zaterdag van 14:00 tot 16:30 een opkomst.

Verkenners:
De verkenners staan landelijk gezien ook bekend als de scouts en hebben het jungleavontuur achter zich gelaten. Spellen worden intensiever en uitdagender en ze bereiden de geleerde technieken uit. Bij de verkenners wordt veel ingezet op verantwoordelijkheid en leiderschap.

De verkenners hebben elke zaterdag van 14:00 tot 16:30 een opkomst.

Rowans:
De rowans maken kennis met autonomie. Bij de verkenners werden de activiteiten, kampen en opkomsten verzorgd door de leiding. Bij de rowans coacht de rowanbegeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van de opkomst. Hier komt alle geleerde kennis samen tot een mooie en gezellige activiteit. Landelijk wordt deze speltak de Explorers genoemd.

De rowans hebben elke zaterdag van 14:00 tot 16:30 een opkomst.

UFO-Stam:
De UFO-stam is de enige speltak die niet op hetzelfde moment draait als de andere speltakken bij de Pieter Maritz. Elke zaterdagavond is er een UFO-opkomst. Vergelijkbaar met de rowanopkomst wordt deze door de leden zelf vormgegeven. Verder helpen de UFO-leden bij handen spandiensten in en rondom de opkomsten en het clubhuis.

De UFO-leden hebben elke zaterdag van 20:30 tot 22:00 een opkomst.

Ad Fundam Stam (AFS):
De Ad Fundam Stam is geen actieve stam binnen onze groep maar zijn wel lid. Jaarlijks organiseren ze zelf weekendjes of activiteiten voor hun leden. Verder helpen ze bij hand en spandiensten binnen de vereniging.

Bestuur:
Eigenlijk geen speltak maar niet onbelangrijk. De groep wordt op verschillende vlakken draaiende gehouden door een enthousiast groepsbestuur.